Reklamacja zamówienia

1. Papierowe torby reklamowe to produkt realizowany na indywidualne zamówienie klienta. Klient B2B nie ma możliwości zwrotu zamówionych produktów oznakowanych i wyprodukowanych wg. jego wytycznych.

 

2. Reklamacje jakościowe i ilościowe produktów oraz reklamacje dotyczące usług znakowania przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia toreb reklamowych, reklamacje na wady ukryte w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy.

 

3. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać mailowo, u osoby prowadzącej zamówienie, uprzednio wypełniając formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: https://gesti.pl/pliki/reklamacja.pdf

 

4. Skontaktujemy się z Zamawiającym w przeciągu 14 dni roboczych, mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony reklamowany towar, odesłany w jednej paczce do siedziby firmy GESTI na własny koszt. Paczka powinna być bezpiecznie zapakowana i ubezpieczona na wartość zamówienia oraz oklejona etykietą „Uwaga szkło”. W przypadku odesłania towaru w wielu osobnych paczkach, w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma GESTI zwróci klientowi koszt wysyłki tylko jednej paczki.

 

6. Firma GESTI nie odpowiada za błędy w treści znakowania (w tym gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne), które Zamawiający zaakceptował do realizacji.

 

7. Firma GESTI nie odpowiada za odstępstwa kolorystyczne względem wizualizacji zaakceptowanych przez klienta. Klient dostarczając materiały z określonymi kolorami CMYK lub Pantone, do realizacji zamówienia toreb, ma pełną świadomość jak dany kolor wygląda w druku i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

 

8. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy kurierze niezwłocznie po jego dostarczeniu pod wskazany w zamówieniu adres. Za uszkodzenia mechaniczne kartonów i produktów odpowiada firma kurierska, wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Po odebraniu od kuriera przesyłki roszczenia za uszkodzony w transporcie towar nie będą rozpatrywane.

 

9. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają̨ Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.

 

10. Firma GESTI ponosi odpowiedzialność́ za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą̨ rozpatrywane.

 

11. Firma GESTI może wymienić reklamowany towar na nowy w terminie od 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa firma GESTI.