Regulamin zamówienia

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy firmą GESTI a Zamawiającym (Klientem).

 

Definicje

1. Wykonawca: Gesti – Łukasz Dach, Chorągwica 77A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6551912496.

2. Zamawiający: Klient składający zamówienie u Wykonawcy.

3. Zamówienie: Oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów.

 

1. Wycena i oferta

Wycena/Oferta ważna jest 14 dni od dnia jej otrzymania, po upływie terminu prosimy Zamawiającego o ponowny kontakt w celu aktualizacji oferty. Po akceptacji kosztów i ustaleniu finalnej specyfikacji toreb papierowych, możemy przystąpić do kolejnego etapu realizacji zamówienia.

 

2. Materiały graficzne i wytyczne

Do realizacji projektu graficznego Zamawiający proszony jest o przesłanie do osoby prowadzącej zamówienie: Logo w palecie CMYK lub Pantone (dopuszczamy jedynie formaty wektorowe: PDF, AI, EPS) i inne niezbędne elementy identyfikacji wizualnej (np. księga znaku). Po otrzymaniu kompletu poprawnych materiałów przystępujemy do realizacji projektu graficznego.

 

Wykonawca nie odpowiada za odstępstwa kolorystyczne względem wizualizacji i plików produkcyjnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczając materiały z określonymi kolorami CMYK lub Pantone, do realizacji zamówienia toreb, ma pełną świadomość jak dany kolor wygląda w druku i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Błędy merytoryczne lub wynikające z nieprawidłowego przygotowania plików do druku w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

 

Dostarczone przez Zamawiającego materiały nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani też praw osób trzecich, a Zamawiający oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych i inne prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i inne, w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

2a. Podstawowy projekt graficzny

Podstawowy projekt graficzny jest darmowy. Polega on na naniesieniu gotowych, przesłanych przez Zamawiającego elementów (np. logo, adres strony internetowej, etc.), na makietę oraz wizualizację torby. Na realizację podstawowego projektu graficznego potrzebujemy do 2 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania kompletnych i poprawnych materiałów.

 

2b. Zaawansowany projekt graficzny

Zaawansowany projekt graficzny wymaga indywidualnej wyceny. Projekt zaawansowany polega na przygotowaniu dowolnego projektu graficznego według wizji Zamawiającego. Torby papierowe realizowane w ramach zaawansowanego projektu charakteryzują się wyjątkowym wyglądem dopasowanym do marki i odbiorców klienta. Na realizację zaawansowanego projektu graficznego potrzebujemy do 5 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania kompletnych materiałów.

 

3. Akceptacja plików produkcyjnych

Wizualizacja 3D torby ma charakter wyłącznie poglądowy, nie odzwierciedla idealnie produktu końcowego. Właściwym plikiem, który powinien zostać dokładnie zweryfikowany przez Zamawiającego jest plik z nazwą „do druku”. Produkcja odbywa się wyłącznie w oparciu o akceptację pliku z nazwą „do druku” – nigdy w oparciu o poglądową wizualizację. Różnice pomiędzy wizualizacją a produktem końcowym nie są podstawą do reklamacji.

 

Akceptacja plików produkcyjnych przez Zamawiającego jest jednoznaczna z pełnym zrozumieniem wspomnianych warunków oraz akceptacją regulaminu zamówienia (https://gesti.pl/regulamin) oraz warunków reklamacji zamówienia (https://gesti.pl/reklamacja). Po akceptacji plików produkcyjnych, Zamawiający nie ma możliwości wprowadzania dodatkowych zmian w projekcie. Wykonawca nie odpowiada za błędy w treści znakowania (w tym gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne), które Zamawiający zaakceptował do realizacji.

 

4. Płatność przed rozpoczęciem produkcji

Torby z logo, to produkt realizowany na indywidualne zamówienie Zamawiającego, dlatego wymagamy 100% przedpłaty przed realizacją. Po zaakceptowaniu kosztów, specyfikacji i plików produkcyjnych Zamawiający otrzymuje fakturę VAT-Proforma. Faktura VAT końcowa wystawiania jest zawsze w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego.

 

5. Dostawa zamówienia

Wszystkie zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru przy kurierze, zaraz po jego dostarczeniu na wskazany w zamówieniu adres. Za ewentualne uszkodzenia mechaniczne kartonów i towaru odpowiedzialność ponosi firma kurierska, ponieważ wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Po odebraniu przesyłki od kuriera, reklamacje dotyczące uszkodzonego w transporcie towaru nie będą rozpatrywane.

 

6. Reklamacja zamówienia

Szczegółowe warunki reklamacji zamówienia dostępne są pod adresem: https://gesti.pl/reklamacja.

 

7. Publikacja realizacji

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęcia lub wizualizacji toreb papierowych zrealizowanych dla Zamawiającego, na naszej stronie internetowej oraz Social Media (w szczególności: Instagram, Facebook, Google Maps, Linkedin).